ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


 Тема. Сутність і функції грошей

Тема. Грошові системи

Тема. Інфляція і грошові реформи

Тема. Валютний ринок і валютні системи

Тема. Необхідність і сутність кредиту

Тема. Вивчення основних показників діяльності національного банку України