Дисципліна «Казначейська справа» входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів. Майбутній фахівець з фінансів має володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо питань виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Дисципліна дає системне уявлення про роль казначейства у фінансовій системі державі, розглядає основне коло питань касового виконання Державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес; висвітлює сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів за доходами та видатками, облік і звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства.