Дистанційне навчання


 

Мета методичних рекомендацій  – забезпечити здобувачів освіти  навчально-методичними матеріалами, необхідними для підвищення ефективності самостійного вивчення теоретичного курсу «Гроші та кредит» під час дистанційного навчання.

Мета навчального курсу «Гроші та кредит» – ознайомити здобувачів освіти  з відповідним методологічним і методичним апаратом знань з теорії грошей та кредиту, грошового обігу, грошового ринку та грошових систем, кредитних та валютних відносин для розвитку грошової та кредитної систем.

Предметом дисципліни «Гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

Дисципліна «Гроші та кредит» тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси.

Завдання дисципліни – дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу грошових потоків, грошового ринку та грошових систем, основ кредитних, розрахункових і валютних відносин, тобто сформувати в студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів у системі регулювання економіки України.

Рекомендації  містять основні теоретичні  положення щодо вивчення кожної теми та  запитання для самоконтролю міцності засвоєння теоретичних положень курсу «Гроші та кредит», список рекомендованої літератури з курсу.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів освіти   спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Щоб переглянути матеріал натисніть на посилання «Дистанційне навчання»