МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення  з дисципліни «Казначейська справа» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»