Питання до іспиту з дисципліни « Гроші та кредит»


1.     Поняття про гроші.

2.     Функції грошей

3.     Світові гроші

4.     Роль грошей у ринковій економіці

5.     Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати

6.     Сучасний монетаризм

7.     Грошово-кредитна політика України

8.     Поняття грошового обороту як процесу руху грошей

9.     Грошові платежі як елементарні складові грошового обороту

10.  Поняття грошового як процесу руху грошей

11.  Сучасні засоби платежу

12.  Структура грошового обороту

13.  Суть грошового ринку

14.  Гроші як об’єкт купівлі-продажу

15.  Ринок грошей

16.  Ринок цінних паперів

17.  Ринок капіталів

18.  Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни

19.  Елементи грошової системи

20.  Інфляція: суть, форми вияву

21.  Грошові реформи

22. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи

23. Необхідність кредиту

24. Суть кредиту

25. Види кредиту

26. Процент за кредит

27. Поняття функції кредиту та їх класифікація

28.  Поняття кредитної системи

29.  Складові елементи кредитної системи

30.  Поняття банківської системи

31.  Поняття валюти

32.  Види валюти

33.  Суть і види валютних відносин

34.  Валютний ринок

35.  Валютні системи: поняття, структура, призначення.

36. Види валютних систем

37.  Розвиток валютної системи України

38.  Форми кредитних грошей

39.  Безготівкові грошові розрахунки

40.  Готівкові грошові розрахунки

41.  Закон кількості грошей

42.  Механізм формування пропозицій грошей

43.  Антиінфляційне регулювання

44.  Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

45.  Проблеми формування валютної системи країн СНД

46.  Кредитна система України

47.  Функції центрального банку та їх характеристика

48.  Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

49.  Походження та розвиток комерційних банків

50.  Ресурси комерційного банку