Перелік питань до заліку з дисципліни « Казначейська справа»

 1. Завдання та функцій Державного казначейства України
 2. Організаційна структура Державного казначейства України
 3. Бюджетний процес та його учасники
 4. Бюджетні повноваження Державного казначейства України
 5. Сутність та призначення бюджетної класифікації
 6. Єдиний казначейський рахунок і механізм його функціонування
 7. Реєстраційні рахунки в системі Державного казначейства України
 8. Загальна характеристика доходів
 9. Поняття касового виконання державного бюджету за доходами т а його організація
 10. Операції щодо зарахування платежів
 11. Облік податків і зборів до державного бюджету
 12. Характеристика видатків бюджету
 13. Організація роботи щодо виконання бюджету за видатками
 14. Розпорядники бюджетних коштів
 15. Перерахування бюджетних коштів через органи державного казначейства
 16. Оплата витрат розпорядників коштів
 17. Сутність і функції бюджетного обліку
 18. Політика, предмет і метод бюджетного обліку
 19. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
 20. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій
 21. Типи операцій, які застосовують органи ДКУ при складанні проводок
 22. Фінансова звітність про виконання бюджету
 23. Звіти про виконання державного бюджету
 24. Суть і місце фінансового контролю в системі державного контролю
 25. Органи державного фінансового контролю, їх функції
 26. Повноваження Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 27. Передумови та основні етапи створення Державного казначейства.
 28. Казначейська політика в економічному розвитку держави.
 29. Система розпорядників бюджетних коштів.
 30. Бюджетне планування і бюджетне асигнування.
 31. Платіжна система виконання бюджетів.
 32. Технічне забезпечення платежів
 33. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.
 34. Доходи загального фонду.
 35. Доходи спеціального фонду.
 36. Функції органів державного казначейства щодо казначейської системи касового виконання державного бюджету за доходами.
 37. Порядок розподілу загальнодержавних податків.
 38. Система видатків бюджету.
 39. Класифікація видатків.
 40. Порядок примусового стягнення коштів з рахунків установ та організацій, відкритих в органах ДКУ.
 41. Особливості касового виконання місцевих бюджетів за видатками.
 42. Відкриті асигнування.
 43. Державне регулювання бюджетного обліку.
 44. Форми бухгалтерського обліку.
 45. Принципи бюджетного обліку.
 46. Вимоги щодо складання бюджетної звітності.
 47. Класифікація бюджетної звітності.
 48. Бухгалтерський облік в бюджетних установах.
 49. Відповідальність органів ДКУ за бюджетні правопорушення.
 50. Організація бюджетного казначейського контролю.
 51. Етапи та фази організації бюджетного казначейського контролю.
 52. Правове регулювання фінансового контролю.
 53. Проблеми і напрямки вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю.