Податкова система


Сучасний стан економіки України визначається складними процесами, які спрямовані на створення ринкового середовища, та які ставлять конкретні вимоги до розвитку національної податкової системи. Оскільки податки виконують важливу роль в забезпеченні фінансової стабільності та досягненні соціального добробуту громадян розвинутих держав, є необхідність вивчення механізму регулятивного впливу оподаткування на доходи юридичних та фізичних осіб, встановлення оптимального рівня оподаткування, який, з одного боку, забезпечував би достатні доходи бюджету, з другого, не заважав би розвитку ділової активності, не стримував господарської ініціативи. У зв’язку з цим податки розглядаються не тільки як інструмент регулювання господарської діяльності підприємств в Україні, але й як вагоме джерело доходів державного і місцевих бюджетів. Тому особливого значення набуває проблема встановлення оптимального рівня оподаткування як суб’єктів господарювання так і фізичних осіб.