Питання до іспиту з дисципліни «Податкова система»


1. Виникнення та розвиток податків.

 2. Податкова система України.

3. Основні принципи податкової системи України. 

4. Податкова служба України.

5. Сутність податків, їх ознаки.

6. Елементи системи оподаткування.

7. Класифікація податків по формі.

8. Функції, через які податки проявляють себе, як фінансова категорія.

9. Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків. 

10. Види прямих податків. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. 

11. Непряме оподаткування.

12. Платники непрямих податків.

13. Платники ПДВ.

14. Об’єкти оподаткування ПДВ.

15. Ставки ПДВ.

16. Операції, що не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість. 

17. Операції, звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

18. Податкова накладна з податку на додану вартість. Форма та порядок заповнення податкової накладної.

19. Акцизний податок.

20. Платники акцизного податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування. 

21. Мито, як один із непрямих податків.

22. Пряме оподаткування.

23. Податок на прибуток.

24. Об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств, його економічний зміст і кількісна визначеність. 

25. Об’єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. 

26. Податок з доходу фізичних осіб.

27.Оподаткування фізичних осіб.

28. Порядок обчислення податку з доходу фізичних осіб.                                                               

29. Єдиний соціальний внесок

30. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб та його основні елементи. Порядок нарахування та строки сплати.

31. Податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб та його основні елементи. Порядок нарахування та строки сплати.

32. Рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів.

33. Рентна плата  за спеціальне використання води.    

34. Рентна плата за користування надрами.

35. Плата за землю.                                                          

36. Місцеві податки і збори.

37. Туристичний збір.

38. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

39.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

40. Землі, які звільнені від сплати земельного податку.                                                            

41.Ставки та об’єкти збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

42. Екологічний податок.

43. Транспортний податок

44. Військовий збір

45. Державне мито, його сутність і види. Порядок сплати державного мита і його перерахування в бюджет.